Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2016

Năm tuyển sinh: 
2016
Xét tuyển: 
Điểm

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2016

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2015

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520103(02) Cơ giói hoá xây dụng Toán, Lý, Anh 23.92 Toán nhân 2
2 D520103(01) Máy xây dụng Toán, Lý, Anh 23.17 Toán nhân 2
3 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Anh 26.42 Toán nhân 2
4 D580203 Kỹ thuật Công trình biển Toán, Lý, Anh 22.42 Toán nhân 2
5 DI 10104 Cấp thoát nưóc Toán, Lý, Anh 24.92 Toán nhân 2
6 D580205 Kỹ thuật xây dụng công trình Giao thông Toán, Lý, Anh 25.33 Toán nhân 2
7 D580201(05) Tin học xây dụng Toán, Lý, Anh 25.17 Toán nhân 2
8 D580201(04) Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện Toán, Lý, Anh 22 Toán nhân 2
9 D580201(03) Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ Toán, Lý, Anh 21.17 Toán nhân 2
10 D580201(02) Hệ thống kỹ thuật trang công trình Toán, Lý, Anh 25.92 Toán nhân 2
11 D580201(01) Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp Toán, Lý, Anh 27.17 Toán nhân 2
12 D580302(01) Kinh tê và quản lý đô thị Toán, Lý, Hóa 29.33 Toán nhân 2
13 D580302(02) Kinh tế và quản lý bất động sản Toán, Lý, Hóa 28.83 Toán nhân 2
14 D580301 Kinh tê xây dụng Toán, Lý, Hóa 30.17 Toán nhân 2
15 D520503 Kỹ thuật Trăc địa - Bản đô Toán, Lý, Hóa 26.58 Toán nhân 2
16 D520103(02) Cơ giới hoá xây dụng Toán, Lý, Hóa 27 Toán nhân 2
17 D520103(01) Máy xây dựng Toán, Lý, Hóa 27.08 Toán nhân 2
18 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 30.58 Toán nhân 2
19 D510105 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dụng Toán, Lý, Hóa 27.83 Toán nhân 2
20 D580203 Kỹ thuật Công trình biển Toán, Lý, Hóa 26.83 Toán nhân 2
21 D510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Toán, Lý, Hóa 27.83 Toán nhân 2
22 D110104 Câp thoát nước Toán, Lý, Hóa 28.58 Toán nhân 2
23 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông Toán, Lý, Hóa 29.75 Toán nhân 2
24 D580201(05) Tin học xây dựng Toán, Lý, Hóa 28.25 Toán nhân 2
25 D58020l(04) Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện Toán, Lý, Hóa 26.33 Toán nhân 2
26 D580201(03) Xây dựng Cảng - Đường thuỷ Toán, Lý, Hóa 26.08 Toán nhân 2
27 D580201(02) Hệ thống kỹ thuật trong công trình Toán, Lý, Hóa 29.83 Toán nhân 2
28 D580201(01) Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp Toán, Lý, Hóa 30.92 Toán nhân 2
29 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 24.33 Toán nhân 2
30 D580102 Kiến trúc Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật 34.5 Toán, Vẽ nhân 2
31 D520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Toán, Lý, Anh 22.75 Toán nhân 2
32 D580301 Kinh tế xây dụng Toán, Lý, Anh 27.5 Toán nhân 2
33 D580302(01) Kinh tế và quản lý đô thị Toán, Lý, Anh 26.5 Toán nhân 2
34 D580302(02) Kinh tế và quản lý bất động sản Toán, Lý, Anh 26.08 Toán nhân 2

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2014

Chưa cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2013

Chưa cập nhật

 

Đối với các chương trình nằm trong hợp tác của AUM Việt Nam với các Trường, Quý phụ huynh và sinh viên có thể làm thủ tục đăng ký trực tuyến tại Văn phòng của AUM Việt Nam tương đương với một điểm nhập học của Trường. Mọi khoản thu theo đúng quy định của Trường và thủ tục được hỗ trợ nhanh chóng.

Đối với các trường khác, AUM Việt Nam sẽ cung cấp thông tin tối đa và tư vấn tận tình cho Quý phụ huynh và sinh viên để có lựa chọn phù hợp nhất với nguyện vọng và điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn trực tuyến hoặc ghi danh tại địa chỉ:

Văn phòng tuyển sinh P101, Nhà B, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256